หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ที่เกิดจากแบบสัญญากู้ยืมเงอนที่ไม่เป็นมาตรฐาน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ที่เกิดจากแบบสัญญากู้ยืมเงอนที่ไม่เป็นมาตรฐาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 09.10 น. โดย คุณ สุริยา แสนเสริฐ

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554