หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพัมธ์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561
และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2561
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป
นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 09.30 น. โดย คุณ สุริยา แสนเสริฐ

ผู้เข้าชม 97 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554