หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลอุ้มผางในครั้งนี้ค่ะ   19 พ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   โครงการการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ติน) ในวันที่ 19 พ.ย 2561 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก   19 พ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะวอ   ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2562) ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)   19 พ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขั่น   19 พ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ท้อ   งานใบมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนผู้สูงอายู   19 พ.ย. 2561 7
หลักประกันสุขภาพ อบต.โมโกร   ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ครั้งที่๒   19 พ.ย. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ท้อ   พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหอกิตติคุณ ริมน้ำปิง    19 พ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โมโกร   ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเนื่องจากมูลนิธิ พอ.สว. โดยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มาให้บริการด้านทันตกรรมและส่งเสริมทันตสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนตชด.บ้านแม่กลองใหญ่    19 พ.ย. 2561 10
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ท้อ   การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องอนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างกฏหมายของ อปท   19 พ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 พ.ย. 2561 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1903/td>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554