หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
VDO วิดิทัศน์ อบต.ย่านรี   -VDO วิดิทัศน์-   19 ก.พ. 2562 0
สขร. อบต.ท้องฟ้า   -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)-   19 ก.พ. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   วันนี้ (19 ก.พ.62) เวลา 12.30 น. ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันไฟป่าและหมอกควัน อบต.ขะเนจื้อ ได้ออกไปฉีดน้ำป้องกันไฟไหม้ป่า หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่    19 ก.พ. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ได้เข้าร่วมพิธีจุดเติมน้ำดับไฟ ประจำปี พ.ศ. 2562   19 ก.พ. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเจดีย์โคะ หมู่ที่ ๖ - บ้านปางวัว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ก.พ. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   การฝึกอบรมการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย   18 ก.พ. 2562 9
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ชุมชนหน้าตลาดหลังวัดเชียงทอง   18 ก.พ. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ชุมชนริมคลองวังเจ้า   18 ก.พ. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัวเหนือ   โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิศสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ในกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว   18 ก.พ. 2562 9
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัวเหนือ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    18 ก.พ. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1986/td>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554